Ks. Łukasz Pałacki

Ks. Łukasz Pałacki – ur. 1976 r. Święcenia kapłańskie przyjął w 2003 r. w Przemyślu. Pracował jako wikariusz w parafii Kaczkowa, Krosno – Fara, Strachocina. Obecnie jest wikariuszem parafii w Przemyślu.

Kolejnym kapłanem naszej parafii jest ks. Łukasz Pałacki. Urodził się w Lesku 22.09.1976r razem ze swym bratem bliźniakiem Szymonem. Są synami Wiktora i Weroniki z domu Kabala. Chrzest i I Komunię św. przyjmowali  za czasów proboszcza ks. Józefa Jakieły. Chłopcy wychowywali się razem z trójką starszego rodzeństwa i młodszym bratem. Ks. Łukasz swe powołanie rozwijał zapewne przy ołtarzu jako ministrant. Był bardzo grzecznym chłopcem i za właściwą postawę przy ołtarzu otrzymywał nagrody w postaci dyplomików. 

Edukację rozpoczął w wieku 6 lat w zerówce następnie uczęszczał do 8- klasowej szkoły podstawowej która zakończył w roku 1990. Chciał pójść śladami ojca i zdobyć zawód ślusarz- spawacz. W związku z tym rozpoczął naukę w 3-letniej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Sanoku. Uczył się i odbywał praktyki zawodowe. Po ukończeniu szkoły 1993r podjął pracę zawodową w zakładzie Autosan i Spółdzielni  Inwalidów w Sanoku. Wraz z pracą zawodową postanowił wraz z bratem kontynuować naukę systemem wieczorowym  w 3 letnim Technikum Mechanicznym. Po ukończeniu i zdaniu matury (1996) nadal pracował i jednocześnie wsłuchiwał się w głos serca, by po 2 tygodniowych rekolekcjach zdecydować o wstąpieniu do Seminarium 17.09.1997.

W grudniu 1999r przyjął szaty duchowne a 12.05.2002r otrzymał święcenia diakonatu w Korczynie z rąk Metropolity przemyskiego ks. abp. Józefa Michalika. Praktykę diakonacką odbył w parafii Kosina k/Łańcuta. Pracę magisterską pisał z psychologii pastoralnej na temat: „Rola wpływu mass mediów na rodzinę”

Dnia 8.06.2003 r w Katedrze przemyskiej ks. Łukasz przyjął święcenia kapłańskie z rąk abp. Józefa Michalika. Wśród obecnej rodziny, znajomych, kapłanów  był ks. L. Dyszyński . 15.06. miały miejsce uroczystości prymicyjne w rodzinnej parafii. Tym bardziej doniosła była to uroczystość gdyż Tarnawa Dolna miała pierwszego kapłana. Ks. Łukasz w kościele parafialnym odprawił swą pierwszą Mszę św. a w budynku szkoły odbyło się przyjęcie dla zaproszonych gości.

Od 2003 roku rozpoczął posługę wikariusza w parafii Kraczkowa. Uczył w szkole podstawowej i przedszkolu. Zajmował się prowadzeniem grup oazowych, ministrantów, lektorów, kantorów, scholi parafialnej, Kręgów Rodzin, uaktualniał stronę parafialną, śpiewał w parafialnym chórze „Nicolaus”.

Wraz z ks. Proboszczem eksponował pamiątki papieskie min. w Gimnazjum w Tarnawie Dolnej i kościele parafialnym. Wraz z powiatem łańcuckim organizował każdego roku Rowerowe Pielgrzymki z Łańcuta na Jasną Górę.

Po 2 letniej posłudze został przeniesiony do parafii pw. Trójcy Świętej Krosno-Fara. Jako jeden z sześciu wikariuszy pracował w I Liceum Ogólnokształcącym im M. Kopernika. Zajmował się katechezą dla dorosłych, stworzył i prowadził parafialną stronę internetową, współpracował w tworzeniu programów w Diecezjalnym Radiu Fara.

W 2007 r podjął posługę w  sanktuarium św. Andrzeja Boboli w parafii Strachocina, tutaj  uczył w gimnazjum i szkole podstawowej, opiekował się młodzieżą parafialną, ministrantami a także kontynuował studia w Krakowie.

W 2005 roku podjął podyplomowe studia z zakresu antropologii chrześcijańskiej i psychologii religii na Wydziale Filozoficznym Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie.

Jest gorliwym kapłanem. Doskonale wywiązuje się ze swych obowiązków. Nie obce są mu potrzeby ludzi. Stara się być  razem z nimi w różnych sytuacjach. Chętnie współpracuje z młodzieżą. Jest uczynny i chętnie włącza się w różnego rodzaju  działa.

Związany mocno ze swą rodzinną parafią. Służy pomocą w każdej sytuacji. Otwarty i kontaktowy. Często widoczny przy ołtarzu, służy również pomocą w konfesjonale.

Obecnie pracuje w jednej z parafii w Przemyślu.