Śp. Ks. Stanisław Szudy

(1941-1972)

Urodził się 21 stycznia 1941 roku w Cieklinie jako syn Władysława i Marii zd. Kamińska. Po szkole podstawowej rozpoczął naukę w Gimnazjum w Nowym Żmigrodzie, które ukończył 31 maja 1961 roku.

W 1961 roku rozpoczął studia w Seminarium Duchownym w Przemyślu, a 24 czerwca 1969 roku otrzymał z rąk biskupa Ignacego Tokarczuka święcenia kapłańskie. Swoją pracę duszpasterską rozpoczął w naszej parafii od dnia 10 lipca 1969 roku. Dał się poznać wśród parafian jako dobry organizator. Zasłynął z przygotowania oprawy uroczystości Nawiedzenia parafii przez Matkę Bożą Częstochowską.
 W roku 1971 obejmuje duszpasterstwo w Parafii pw. Świętego Józefa Robotnika w Wydrze – Diecezja Sandomierska. Tu zajmuje się budową kościoła, którą kończy w 1972 roku. W dniu 26 listopada 1989 roku ginie tragiczną śmiercią w wypadku samochodowym.

Materiał zaczerpnięto z książki „Stulecie parafii…”