Rycerstwo Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanejto według jego Założyciela, św. Maksymiliana Marii Kolbego, "całość życia katolickiego w nowej formie, polegającej na łączności z Niepokalaną, Wszechpośredniczką naszą u Jezusa".
Cel i program Rycerstwa św. Maksymilian streścił w haśle: "Zdobyć cały świat dla Niepokalanej Dziewicy, by Ona, a przez Nią Chrystus zakrólował w duszach wszystkich ludzi".

Statut tej organizacji jako podstawowy cel działalności wskazywał staranie się o nawrócenie grzeszników, heretyków, schizmatyków itd., a najbardziej masonów, oraz uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Założyciel szczególną uwagę przykładał do modlitwy za członków lóż wolnomularskich, których działalność postrzegał jako olbrzymie zagrożenie 
Członkowie Rycerstwa jako główne zdanie stawiają sobie szerzenie Królestwa Chrystusowego pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej, pobudzając wszystkich chrześcijan, świeckich i duchownych, do oddania się Jej na służbę w misji, którą pełni jako Matka Kościoła.

Rycerstwo Niepokalanej wykorzystuje w swoim apostolstwie wszelkie środki godziwe, na jakie pozwalają stan, warunki i okoliczności. Najskuteczniejsze środki to: modlitwa, pokuta i świadectwo chrześcijańskiego życia. W Niepokalanowach wykorzystuje się nowoczesne środki społecznego komunikowania – prasę, radio i telewizję. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej zachęcają do odmawiania różańca będącego "bronią rycerza Niepokalanej", do czytania Pisma Świętego oraz do noszenia Cudownego Medalika.

Motywy przynależności do Rycerstwa i działania w nim wyraził Założyciel MI w słowach: "Miłość ku Przenajświętszemu Sercu Pana Jezusa, aby jak najwięcej dusz z Nim przez Niepokalaną połączyć, jest naszym jedynym bodźcem".

Warunki przynależenia do MI

  1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej Macierzyńskich rękach.
  2. Nosić Cudowny Medalik.
  3. Codziennie odmówić akt strzelisty: "O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie".
  4. Wpisać się do Księgi MI w Niepokalanowie lub w miejscu, gdzie Rycerstwo jest kanonicznie założone.

W parafii p.w. św. Wojciecha pierwsze zapiski o działalności Rycerstwa Niepokalanej pojawiły się  w 1938 r. Obecnie ok. 40 osób indywidualnie  podjęło dobrowolnie włączenie się w szeregi MI.

Ojciec Święty Jana Pawła II do rycerzy Niepokalanej

"Najmilsi! Bądźcie silni w wierze i z entuzjazmem wypełniajcie zadania Rycerstwa Niepokalanej, do którego należycie, idąc za nauką i przykładem o. Maksymiliana Kolbego... I niech wam towarzyszy zawsze moje apostolskie błogosławieństwo, którego z wielką miłością udzielam wam i wszystkim, co należą do waszego Rycerstwa" (Rzym, 18 października 1991r)