s. Izabela Stach

  1. Izabela Monika Stach – s. Daria – ur. 1977 r. Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej – Sióstr Serafitek. Śluby wieczyste złożyła w 2003 r. w Przemyślu. Obecnie przebywa w Lublinie pełniąc obowiązki zakrystianki, katechizując w klasach „0”.