s. Zofia Zarzyczna

Zofia Zarzyczna – s. Klaudia od Jezusa Miłości Miłosiernej – ur. 1969 r. Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Śluby wieczyste złożyła w 1996r. w Krakowie. Obecnie przebywa w Gdyni i pracuje w przedszkolu.