Oaza Dzieci Bożych

Oaza Dzieci Bożych to jedna z grup Ruchu Światło-Życie. Założycielem był ks. Franciszek Blachnicki. Nazwa Ruchu wywodzi się od słów Jezusa: "Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia"(J8,12).

Oaza Dzieci Bożych rozpoczyna się po Pierwszej Komunii Świętej, od trzeciej klasy szkoły podstawowej. W procesie formacyjnym uczestnicy są przygotowywani do poprawnego pełnienia funkcji liturgicznych, do rozumienia czynności i akcji liturgicznej oraz do prowadzenia chrześcijańskiego życia.

Celem formacji jest osiągnięcie świadomego, czynnego i owocnego uczestnictwa w liturgii. Podstawową drogą do osiągnięcia tego celu jest wypełnianie tzw. siedmiu zadań tygodnia. Należy do nich: posługa podczas Mszy świętej w niedzielę i dzień powszedni, udział w cotygodniowym spotkaniu w grupie, wypełnienie "słowa życia", nauka dobrej modlitwy, apostolstwo w rodzinie i posługa wobec braci. Zadania te są wprowadzane stopniowo poprzez różnego rodzaju ćwiczenia, zabawy, sprawności.

 Dzieci tworząc wspólnotę chcą, aby Pan Jezus był dla nich światłem i życiem, dlatego nazywa się ona Oazą Dzieci Bożych. Są podzieleni na grupy. Każda ma swojego opiekuna – animatora. Nad całością czuwa  ksiądz Moderator.
Spotykając się dzieci: - modlą się, czytają Pismo Święte, by być coraz bliżej Pana Jezusa - rozwijają swoje zainteresowania: śpiewem, rysunkiem, malarstwem, zabawą - uczestniczą we wspólnych wyjazdach - chcą być jak najlepszymi dziećmi Pana Boga.  

W naszej parafii Oaza Dzieci Bożych powstała w 2005 r. Pomysłodawcą i założycielem był ks. Krzysztof Żołyniak, który pełni posługę moderatora. Spotkania formacyjne prowadzą animatorki: Kasia Kabala, Kasia Krajnik, Paula Mąka. Współpracowały z nimi animatorki muzyczne: Kasia Kardasz i Ania Kozakiewicz.

 

Wszystkich chętnych, którzy chcą włączyć się w to wielkie dzieło apostolskie, serdecznie zapraszamy do naszej wspólnoty. 

Oto niektóre wydarzenia z życia oazy z tamtych lat: