s. Alicja Ryniak

Alina Ryniak – s. Eligia – ur. 1971 r. Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego. Śluby wieczyste złożyła w 2002 r. w Krakowie. Obecnie pracuje w Lublinie jako przedszkolanka w przedszkolu prowadzonym przez Zgromadzenie.