Dzieło Pomocy dla Czyśćca

Apostolskie Dzieło Pomocy Dla Czyśćca jest to działająca przy Zgromadzeniu Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych katolicka grupa modlitewna pomagająca nieść pomoc grupom czyśćcowym oraz poznawać i pogłębiać naukę Kościoła Katolickiego na temat życia wiecznego i rzeczy ostatecznych człowieka, a więc śmierci, sądu życia po śmierci, nieba, czyśćca i piekła.

 
W parafii p.w. św. Wojciecha w 1994 r. rozpoczęła działalność grupa ADPC licząca początkowo 38 osób. Osoby te starają się nieść pomoc zmarłym cierpiącym w czyśćcu. Czynią to przez codzienną indywidualną oraz wspólnotową modlitwę i comiesięczne spotkaniach w ostatnią niedzielę miesiąca. W pierwszy i drugi poniedziałek miesiąca proszą o Msze św. za dusze cierpiące w czyśćcu. W okresie Zadusznym i przez cały listopad w intencji dusz czyśćcowych odmawiana jest Koronka za zmarłych lub Koronka do Miłosierdzia Bożego. Opiekunem duchowym grupy jest
Ks. Proboszcz.

Członkowie Dzieła podczas swoich spotkań rozważają zagadnienia związane ze „Świętym Obcowaniem”. Prenumerują kwartalniki „Do domu Ojca”, „Życie wieczne”.

AKT CODZIENNEGO OFIAROWANIA Panie Jezu, Odkupicielu świata! Z Twoją Ofiarą Krzyżową ofiaruję Ci, Przez ręce Matki Niepokalanej, Moje modlitwy, prace, radości, trudy i cierpienia W intencji konających i zmarłych poddanych oczyszczeniu, Błagając Cię o przyspieszenie ich wejścia do chwały, Gdzie Ty wraz z Ojcem i Duchem Świętym Żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.