Śp.Ks. Julian Pleśniak

(1912 – 1973)

Pracował w Parafii Tarnawa bardzo krótko , bo tylko 2 miesiące tj. od marca 1942 r. do 30 kwietnia 1942 r. Był u nas na podobnych zasadach jak Ksiądz Jan Dobrowolski tj. pełnił funkcję substytuta, w czasie kiedy nadal ukrywał się proboszcz parafii Ks. Antosz. Do Tarnawy przybył mając 30 lat życia i 4 lata kapłaństwa.

Ks. Julian Pleśniak urodził się 24 maja 1912 roku w Błażowej koło Rzeszowa. Do gimnazjum w Rzeszowie uczęszczał w latach 1924-1933.  Po maturze wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu, gdzie święcenia kapłańskie otrzymał w dniu 26 czerwca 1938 r.

Po odejściu z Tarnawy Ks. Julian Pleśniak pracował w Strzyżowie, Dębowcu, Dukli, Bachórzu, Chmielniku Rzeszowskim i Gniewczynie Łańcuckiej.

Zmarł 9 stycznia 1973 roku mając 61 lat w Gniewczynie. Pochowany został na cmentarzu w swojej rodzinnej miejscowości w rodzinnym grobowcu w Błażowej.

 

Materiał zaczerpnięto z książki „Stulecie parafii…”