Śp. Ks. Stanisław Gorczyca

(1958-2007)

Urodził się 7 marca 1958 roku w Chorzewicach jako syn Ignacego i Stefanii z domu Stosor. Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę w Technikum Mechanicznym w Stalowej Woli. Po zdaniu egzaminu maturalnego w roku 1979 rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. W roku 1985 uzyskał tytuł magistra teologii pisząc pracę magisterską na temat „Wpływ nowo powstałej parafii na przemiany religijności w środowisku miejskim. Studium socjologiczne parafii Św. Trójcy w Stalowej Woli”. Święcenia kapłańskie otrzymał w Przemyślu z rąk abp. Ignacego Tokarczuka w dniu 24 czerwca 1985 roku. Swoją posługę duszpasterską rozpoczął jako wikary:
- od 01.07.1985 – 30.06.1987 w Parafii Trzebownisko
- od 01.07.1987 – 30.06.1988 w Parafii Korczyna
- od 01.07.1988 – 05.07.1990 w Parafii Niebieszczany

 - od 06.07.1990 – 30.06.1992 w Parafii Tarnawa Górna
-
od 01.07.1992 – 17.08.1996 w Parafii Izdebki
- od 18.08.1996 – 10.08.2001 w Parafii Mrzygłód
- od 11.08.2001 – 30.06.2002 w Parafii Surochów
- od 01.07.2002 – 31.08.2003 – przebywał na urlopie jako rezydent w Rybniku i Charzewicach
- od 01.09.2003 – 05.01.2007 – jako kapelan w Zespole Opieki Zdrowotnej w Przeworsku.
Zmarł 5 stycznia 2007 roku w Krakowie. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 10 stycznia 2007 roku w Rozwadowie, w których uczestniczyło wielu parafian z Tarnawy Górnej.

Materiał zaczerpnięto z książki „Stulecie parafii…”