Proboszczowie

Śp. Ks. Antoni Ziemba (1878-1942)

Śp. Ks. Władysław Tereszkiewicz (1882-1939)

Śp.Ks. Julian Pleśniak (1912- 1973)

Śp. Ks. Jan Dobrowolski (1909-1974)

Śp. Ks. Karol Zarzyczny (1913-1996)

Śp. Ks. Kazimierz Antosz (1905-1993)

Śp. Ks. Józef Drybała (1888-1975)

Śp. Ks. Ludwik Dyszyński (1908-2004)

Śp. Ks. Józef Jakieła (1913-2005)

                                          

    Ks. Jan Krupiński - ur. 1950r.