Pierwszy Piątek miesiaca

Po Mszy św. wieczornej Litania do Najświętszego Serca Jezusa i  nabożeństwo pierwszo piątkowe. 

Wśród wielu różnych przejawów kultu Najświętszego Serca Jezusa formą najbardziej popularną, praktykowaną przez wiernych, jest nowenna dziewięciu pierwszych piątków miesiąca.
Ma ona swoje źródło w objawieniach św. Małgorzaty Marii Alacoque. Jezus przekazał siostrze Małgorzacie Marii obietnice dla tych, którzy przyjmą Komunię świętą w dziewięć kolejnych pierwszych piątków miesiąca. Oto one:

1. Wszystkim udzielę łaski, której im potrzeba w ich stanie.
2. Przyniosę pokój ich rodzinom.
3. Pocieszę ich w cierpieniach.
4. Będę ich pewnym schronieniem podczas ich życia, a zwłaszcza w godzinę śmierci.
5. Rozleję obfite łaski na wszystkie ich przedsięwzięcia.
6. Grzesznicy znajdą w moim Sercu źródło i niewyczerpane morze miłosierdzia.
7. Oziębłe dusze zapłoną gorliwością.
8. Gorliwe dusze uczynią szybkie postępy w doskonałości.
9. Błogosławić będę domom, w których obraz mego Serca wystawiony i czczony będzie.
10. Udzielę kapłanom daru poruszania najzatwardzialszych serc.
11. Imiona tych, którzy nabożeństwo to rozszerzają, wypisane są w mym Sercu i nigdy z niego wymazane nie będą.
12. Wszechmocna ma miłość udzieli wszystkim, którzy przez dziewięć po sobie następujących miesięcy w pierwszy piątek przyjmą Komunię świętą, daru prawdziwego żalu w godzinę śmierci -tak, że nie umrą w mojej niełasce, ale przyjmą Sakramenty święte i w ostatniej godzinie bezpieczne znajdą schronienie w mym Sercu