Kalendarium

16 stycznia 1908 – przywiezienie obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej z Zagórza do Tarnawy

1 lipca 1908 ustanowienie przez Biskupa Sebastiana Pelczara parafii Tarnawa Górna jako ekspozytury parafii Poraż oraz powołanie ks. Antoniego Ziemby na kooperatora ekspozytury.

9 września 1912 – ustanowienie zarządcy ekspozytury Tarnawa Górna  ks. Władysława Tereszkiewicza.

1916 – Koronacja Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej

17 czerwca 1924 – rozpoczęcie budowy nowego kościoła

21 marca 1926 – odejście z parafii ks. Tereszkiewicza, przyjście ks. Józefa Drybały

4 marca 1928 – mianowanie ks. J. Drybały pierwszym proboszczem Parafii Tarnawa, utworzenie samodzielnej parafii Tarnawa Górna

1926 – wybudowanie na Olchowie kaplicy przez właścicieli dworu Wiktora Franciszka i Józefę Schramm i założenie cmentarza

1930 – poświęcenie kaplicy na Olchowie p.w. Ducha Świętego

6 sierpnia 1933 – uroczyste poświęcenie nowego kościoła w Tarnawie Górnej

5 marca 1935 - odejście z parafii  ks. Drybały, przyjście ks. Kazimierza Antosza

1937 – wybudowanie plebanii

21 sierpnia 1940 – przyjście do Tarnawy ks. Jana Dobrowolskiego pełniącego rolę substytuta, ks. Kazimierz Antosz ukrywa się przed okupantem

4 maja 1941 – święcenia kapłańskie ks. Karola Zarzycznego

21 czerwca 1941- przydział do parafii ks. Karola Zarzycznego - administrator

23 listopad 1941 - objęcie parafii przez ks. Juliana Pleśniaka - administrator

1 maja 1942 - objęcie parafii przez ks. Ludwika Dyszyńskiego – administrator

26 kwietnia 1945 - powrót ks. Kazimierza Antosza

1 marca 1947- ponowne objęcie parafii przez ks. Ludwika Dyszyńskiego

2 czerwca 1955 – świecenia kapłańskie o. Kaliksta Henryka Biskupa

Sierpień 1959 - przeniesienie ks. Ludwika Dyszyńskiego do Radymna i wyznaczenie ks. Edwarda Stochli do pełnienia funkcji administratora

październik1959 - objecie parafii przez ks. Józefa Jakiełę

26 kwietnia 1965 - poświęcenie Obrazu św. Wojciecha w Ołtarzu Głównym

2 sierpnia 1965 - Dekret Prymasa Polski o ustanowieniu w Tarnawie odpustu w dniu 26 sierpnia

3 maja 1966 - pozłocenie koron w ołtarzu głównym z okazji 1000-lecia Chrztu Polski

30-31 lipca 1970 - Nawiedzenie parafii w obrazie Matki Bożej Częstochowskiej;

15 grudnia 1970 - utworzenie parafii w Łukowem

2 sierpnia 1975 – śluby wieczyste s. Kasyldy – Marii Walko

2 października 1977 - obchody 50-lecia Parafii Tarnawa Górna

1976 - położenie posadzki terakotowej i wykonanie dwóch bocznych ołtarzy

1978  - wykonanie ołtarza soborowego, posadzki marmurowej, witraży i malowanie kościoła

1979 – drugie nawiedzenie rodzin przez Matkę Bożą Częstochowską

4 maja 1980 - postawienie nowej dzwonnicy i poświęcenie dzwonów

28 września 1980 – śluby wieczyste s. Joanny – Marii Zarzycznej

29 maja 1981 - rozpoczęcie rozbudowy kaplicy w Olchowie

1983/84 – rozpoczęcie nauki religii w klasach młodszych przez siostry Nazaretanki z Komańczy

1985 – poświecenie nowych dzwonów – Wojciecha, Marie i Stanisława

1987  - uroczystości 50 - lecia  kapłaństwa ks. Jozefa Jakieły

19 czerwca 1988 - odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej Armii Krajowej

1990 – przybycie wikariusza ks. Stanisława Gorczycy, rozpoczęcie nauki religii w szkole

1991 – śluby wieczyste s. Barbary Smorul

1992 - wykonanie pokrycia kościoła blachą miedzianą

29 czerwca 1992 – przybycie do parafii wikariusz ks. Piotra Babijczuka

sierpień 1993 - objęcie parafii przez ks. Jana Krupińskiego, funkcje kościelnego objął p. Kazimierz Stach

styczeń 1994 – powstanie Apostolskiego Dzieła Pomocy dla Czyśćca

wiosna 1994 – rozpoczęcie budowy nowej plebani

14 kwietnia 1995 – pierwsza Droga Krzyżowa na Gruszkę

7 maja 1995  - powstanie pierwszego Kręgu Domowego Kościoła

11 listopada 1995 - powstanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

5 lipca 1996 - śmierć ks. Karola Zarzycznego. proboszcza parafii Klimkówka

20 sierpnia 1996 – śluby wieczyste s. Klaudii – Zofii Zarzycznej

1996 – przybycie do parafii wikariusza ks. Dariusza Styrny

28 września 1996 - poświęcenie nowej plebani

29 września 1996 – wizytacja ks. abp. Józefa Michalika, spotkanie w szkole z nauczycielami i uczniami

20 grudnia 1996 – wydanie pierwszego „Echa Parafialnego”

17 - 20 kwietnia 1997 - obchody 1000-lecia śmierci św. Wojciecha Patrona Polski

kwiecień 1997 – pierwsze rekolekcje ewangelizacyjne organizowane przez Domowy Kościół

20 lipca 1997 - uroczystość 60-lecia kapłaństwa ks. Józefa Jakieły

24 grudnia 1997 - jubileusz 50-lecia pracy organistowskiej pana Władysława Marcinika

7 czerwca 1998 - Msza św. prymicyjna ks. Marka Zarzycznego

26 lipca 1998 - nawiedzenie parafii przez relikwie św. Jana z Dukli

26 maca 1999- przybycie do parafii wikariusza ks. Pawła Antoszewskiego

20 czerwca 1999 -jubileusz 25-lecia kapłaństwa ks. Jana Krupińskiego

11 grudnia 1999 - poświęcenie polichromii w kościele

10 czerwca 2001 - Msza św. prymicyjna ks. Jacka Zarzycznego

14 czerwca 2001 - poświęcenie kaplicy na Gruszce

Lipiec 2001 – przybycie do parafii ks. Krzysztofa Pomykały

lipiec 2001 - odnowienie elewacji zewnętrznej kościoła

15 sierpnia 2002 – śluby wieczyste s. Eligii – Aliny Ryniak

1 lutego 2003 – śluby wieczyste br. Jacka Ścieranki

15 czerwca 2003 - Msza św. prymicyjna ks. Łukasza Pałackiego

11 lipca 2003 - nawiedzenie parafii przez Matkę Bożą w Cudownym Obrazie

11 sierpnia 2003 – śluby wieczyste s. Darii – Izabeli Stach

30 października 2003  - nadanie Imienia Jana Pawła II Gimnazjum W Tarnawie Dolnej

30 maja 2004 - Msza św. prymicyjna ks. Pawła Malca

13 lipca 2004 - pogrzeb ks. Ludwika Dyszyńskiego

19 marca 2005 – składanie ślubów wieczystych przez Grzegorza Ścierankę – br. Jana z Dukli

24 czerwca 2005 - pogrzeb ks. Józefa Jakieły

29 czerwca 2005 – przybycie do parafii wikariusza ks. Krzysztofa Żołyniaka

3 lipca 2005 – 50 – lecie kapłaństwa o. Kaliksta Biskupa

2 lipca 2005 – powódź stulecia

12 – 18 września 2005 – adoracja krzyża, który trzymał Ojciec św. podczas swej ostatniej Drogi Krzyżowej

Wrzesień / październik 2005 – powstanie Oazy Dzieci Bożych

24 grudnia 2005  - powołanie na stanowisko Dziekana Dekanatu Rzepedzkiego ks. Jana Krupińskiego

6 kwietnia 2006 – wizytacja duszpasterska ks. bp. Adama Szala

13 kwietnia 2006 - powołanie ks. Jana Krupińskiego do godności Prałata i mianowanie Kanonikiem Kapituły Krośnieńskiej

24 lipca 2006 - rozpoczęcie budowy budynku gospodarczego

1 września 2006 - założenie Ochronki prowadzonej przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek

14 czerwca 2007 – powołanie na stanowisko organisty Edwarda Mąki

Październik 2007 – położenie asfaltu na drodze dojazdowej do cmentarza

14 lutego 2008 – zamontowanie elektronicznego rzutnika do wyświetlania pieśni

3 marca 2008 – wmontowanie nowego tabernakulum w ołtarzu głównym

Kwiecień 2008 – wydanie książki „Stulecie parafii Tarnawa Górna”

Kwiecień 2008 – start strony internetowej parafii www. parafia-tarnawa.pl

23 kwietnia2008 – obchody 100- lecia parafii z udziałem ks. Abp. Józefa Michalika

2 maja 2008 - przyjazd do parafii Ks. Bp. Adama Szala, który przez 2 tygodnie mieszka  na plebani wizytując Dekanat Rzepedzki

12 maja 2008 - Odpust w Olchowie. W odpuście bierze udział Bp. Adam Szal

17 maja 2008 - w Gimnazjum im. Jana Pawła II odbyło się rejonowe spotkanie RŚŻ z Ks. Bp. Adamem Szalem, który też udziela Sakramentu  Bierzmowania gimnazjalistom kl.III, spotkanie Ks. Bp. Adama Szala z wszystkimi grupami parafialnymi

18 maja 2008 - I Komunia św., którą udzielił Ks. Bp. Adam Szal

20 maja 2008 - rejestracja działalności Stowarzyszenia "Nasza Przyszłość - Tarnawa"

22 maja 2008 - Procesja Bożego Ciała do Olchowy

czerwiec 2008 - I Parafiada organizowana przez Stowarzyszenie "Nasza Przyszłość - Tarnawa"

12 sierpnia 2008 - Autokarowa pielgrzymka z Tarnawy do Kalwarii Pacławskiej

15 sierpnia 2008 - Święto Matki Bożej Zielnej – poświęcenie wieńców i ziół, pożegnanie katechety ks. Krzysztofa Żołyniaka odchodzącego z naszej parafii do Przeworska

23 sierpnia 2008 - przybycie do parafii katechety ks. Marcina Padowskiego z Sarzyny

1 września 2008 - rozpoczyna działalność Niepubliczne Przedszkole im. Ks. Prałata Józefa Jakieły w Tarnawie Dolnej prowadzone przez Stowarzyszenie "Nasza Przyszłość - Tarnawa" pod kierunkiem Prezesa Janusza Krajnika

12 października 2008 - „Dzień Papieski” zbiórka do puszek na stypendium dla biednych uczniów

25 października 2008 - Schola dziecięca z Tarnawy zajmuje I miejsce na II Festiwalu Piosenki Religijnej w Czarnej

22 listopada 2008 - w Przemyślu zjazd Akcji Katolickiej. Pani Krystyna Zajdel odebrała z rąk Arcybiskupa Józefa Michalika nominację na trzecią kadencję na Prezesa Tarnawskiego POAK

1 stycznia 2009 - Pierwszy dzień Nowego Roku. POAK prowadził adorację przy żłóbku

11 stycznia 2009 - Członkowie Ruchu Światło Życie z Rejonu Lesko odprawili w Tarnawie nowennę przed 30-leciem Ruchu. Następnie odbyło się spotkania opłatkowe

24-26 czerwca 2009 - na zewnątrz kościoła rozpoczęły się prace przy remoncie świątyni. Postawiono rusztowania

6 lipca 2009 -  II Parafiada na stadionie LKS

12 lipca 2009 - w Tarnawie odbyła się składka na remont kościoła

12 sierpnia 2009 - Pielgrzymka autokarowa do Kalwarii Pacławskiej

2 września 2009 - Pogrzeb organisty Pana Władysława Marcinika

8 listopada 2009 - Rozliczono remont kościoła na zewnątrz. Remont wykonała firma Pana Leśniaka z Brzozowa. Wymieniono 80% tynków. Prace zakończono 9 października

19 stycznia 2010 - w Tarnawie odbył się pogrzeb Ojca Kaliksta

19 marca 2010 - Drogę Krzyżową w kościele parafialnym odprawiły dzieci z miejscowego przedszkola

20-23 marca 2010 - rekolekcje wielkopostne prowadzone przez ks. Franciszka z Parafii Tarnowiec k/Leżajska

23 kwietnia 2010 - Odpust parafialny ku czci św. Wojciecha . Uroczystą sumę celebrował Bp. Adam Szal, który udzielił Sakramentu Bierzmowania uczniom kl. III miejscowego gimnazjum

9 maja 2010 - 23 uczniów kl. II przyjęło Pierwszą Komunię św.

30 maja 2010 - Życzenia z okazji 60-lecia urodzin ks. Jana Krupińskiego Proboszcza Parafii

3 czerwca 2010 - Uroczystość Bożego Ciała. Procesja do Olchowy

8 marca 2011 - Poświęcenie i rozdanie książeczek dzieciom kl.II przygotowujących się do I Komunii św.

1 kwietnia 2011 - Drogę Krzyżową prowadziły Kręgi Rodzin i Akcja Katolicka

2 kwietnia 2011 - Wieczornica poświęcona 6-tej rocznicy śmierci Jana Pawła II przygotowana przez Halinę i Janusza Krajników oraz Adama Malca

8 kwietnia 2011 - Drogę Krzyżową prowadziła oaza młodzieżową

15 kwietnia 2011 - Droga Krzyżowa na „Gruszkę”

30 kwietnia - 7 maja 2011 - Misje św. prowadzone przez O. Sławomira Zielińskiego

3 grudnia 2011 - Członkowie Rady Parafialnej roznosili opłatki po domach w parafii

27 grudnia 2011 - Przywiezienie do parafii przez rodzinę Proćków Relikwii Błogosławionego Jana Pawła II

6 stycznia 2012 - czuwanie Akcji Katolickiej przy żłóbku

29 stycznia 2012 - Opłatek Akcji Katolickiej w Przysietnicy

16 marca 2012 - Droga Krzyżowa prowadzona przez AK

30 marca 2012 - Droga Krzyżowa na „Gruszkę”

5 kwietnia 2012 - Wielki Czwartek – czuwanie Pomocnic Dusz Czyścowych

6 kwietnia 2012 - Wielki Piątek – adoracja przy grobie Pana Jezusa prowadzona przez Kręgi Rodzin – modlitwa za Ojczyznę

7 kwietnia 2012 - Wielka Sobota – adoracja prowadzona przez Akcję Katolicką – modlitwa za parafię

9 kwietnia 2012 - Drugi dzień świąt – procesja na cmentarz

23 kwietnia 2012 - Odpust parafialny ku czci św. Wojciecha. Uroczystą Sumę odprawił ks. Adam z Diecezji Sandomierskiej

13 maja 2012 - 25 dzieci kl. II przyjęło I Komunię św.

1 lipca 2012 - Peregrynacja Krzyża Papieskiego

19 sierpnia 2012 - pożegnanie wikariusza parafii Ks. Marcina Padowskiego

26 sierpnia 2012 - rozpoczęcie pracy w parafii Ks. Józefa Watrasa

14 października 2012 - Składka na meble do zakrystii

16 października 2012 - rozpoczęcie w Łańcucie II Kongresu Akcji Katolickiej

8 grudnia 2012 - Roznoszenie opłatków przez członków Rady Parafialnej

29 grudnia 2012 - Zmarł Arcypasterz naszej diecezji Arcybiskup Ignacy Tokarczuk

19 stycznia 2013 - Rada DIAK w Grodzisku Dolnym - udział Prezesa POAK Krystynay Zajdel

6 marca 2013 - uroczyste otwarcie Przedszkola i Żłobka w Zagórzu prowadzonego przez Stowarzyszenie "Nasza Przyszłość - Tarnawa"

22 marca 2013 - rozpocżecie wielkopostnych rekolekcji parafialnych prowadzonych przez Ks. Pralata Zbigniewa Suchego - Dyrektora Przemyskiej edycji "Niedzieli"

4 kwietnia 2013 - IV edycja Programu "Umiem pływać" opracowanego przez Stowarzyszenie

13 kwietnia 2013 - II Kongres AK w Krośnie

20 kwietnia 2013 - Ks. Stanisław Jamrozek zostaje mianowany  Biskupem pomocniczym Archidiecezji Przemyskiej

23 kwietnia 2013 - odpust ku czci św. Wojciecha, Mszy św. przewodniczy Pasterz Koscioła Lwowskiego Ks. Bp. Leon Mały

30 kwietnia 2013 - Zwycięstwo uczniów SP podczas V Młodziezowej parady Niepodległości w Sanoku

6 maja 2013 - ok. 60 uczniów klas III Gimnazjum przyjęło Sakrament Bierzmowania z rąk Ks. Bp. Adama Szala

11 maja 2013 - XVIII Pielgrzymka czlonków AK do Sanktuarium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie

12 maja 2013 - 26 uczniów kalsy II  przyjęło I Komunie św.

19 maja 2013 - świecenia kapłańskie z rąk Ks. Abp. Józefa Michalika przyjął Łukasz Mroczek z parafii Łukowe - uczeń naszego Gimnazjum

20 maja 2013 - po raz dziewiąty w Gimnazjum obchodzono Dzień Patrona

20 maja 2013 - odpust w Olchowej, Mszy sw. przewodniczył Ks. Janusz Łuc - Dyrektor Domu Rekolekcyjnego w Rzepedzi

30 maja 2013 - procesja Bozego Ciała do koscioła Filialnego w Olchowej

5 czerwca 2013 - uczniowie klasy II wraz z Ks. Józefem i rodzicami udali sie na dziękczynną pielgrzymkę do Łagiewnik

22 czerwca 2013 - VI Rajd Trzeźwości

23 czerwca 2013 - członkowie DK uczestniczyli w zakonczeniu roku pracy formacyjnej w Czarnej k/Ustrzyk Dolnej

30 czerwca 2013 - VI Parafiada na boisku rekreacyjno - sportowym w Tarnawie Górnej

17 lipca - 2 sierpnia 2013 - Po raz drugi odbyła się Oaza Rodzin prowadzona przez Ks. Prałata Zbigniewa Suchego i Halinę i Janusza Krajników

24 sierpnia 2013 - zakończenie II Kongresu AK w Strachocinie

26 sierpnia 2013 - odpust ku czci NMP Częstochowskiej, Mszy św. przewodniczył Nowy Ksiądz proboszcz Parafii Łukowe, obchodzono również 20 -lecie pracy duszpasterskiej w naszej Parafii Ks. Prałata Jana Krupińskiego

wrzesień 2013 - rozpoczecie pracy dziecięcej scholi parafialnej zlozonej z uczniow klas I - III

17 września 2013 - I Krajowy Kongres Parafilanych Rad Duszpasterskich w Licheniu - udział przedstawiciela Dekanatu Rzepedzkiego -  Janusza Krajnika

27 września 2013 - udział przedstawicieli parafii w pogrzebie brata Ks. Prałata Jana Krupińskeigo śp. Wojciecha Krupińskiego w Przeworsku

5 października 2013 - VII Szkolny i I Gminny Rajd Szlakiem Papieskim

10 października 2013 - udział młodzieży Gimnazjum w Spotkaniu Szkól im. Jana Pawła II na Jasnej Górze

13 października 2013 - XIII Dzień Papieski

17 października 2013 - uroczyste otwarcie kanalizacji w Tarmnawie Górnej

22 października 2013 - w 100- tną Rocznicę Urodzin Patrona Przedszkola dzieci odwiedziły Jego grób śp. Ks. Prałata Józefa Jakiełę  w Jasionce

24 listopada 2013 - zakonczenie Roku Wiary, spotkanie czlonków AK w Przemyślu

27 listopada 2013 - zainstalowanie Klimatyzacji w Domu Ludowym w Tarnawie Górnej

14 grudnia 2013 - członkowie DK uczestniczyli w Dniu Wspólnoty w Sanktuarium NMP Saletyńskiej w Dębowcu

15 grudnia 2013 - uporządkowanie terenu wokół cerkwi w ramach Projektu „Poprawa bezpieczeństwa i wizerunku otoczenia cerkwi w Tarnawie Górnej”

5 stycznia 2014 - Misyjne Kolędowanie w Gimnazjum

18 stycznia 2014 - spotkanie Rady DIAK w Przysietnicy

19 stycznia 2014 - Spotkanie Pokoleń z okazji Dnai Babci i Dziadka w sali Domu Ludowego w Tranawie Górnej