Nowy Projekt Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość – Tarnawa” AKTYWNOŚĆ dla KAŻDEGO – EDYCJA 2019 - zasady naboru i deklaracje uczestnictwa

Nowy Projekt Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość – Tarnawa” AKTYWNOŚĆ dla KAŻDEGO – EDYCJA 2019 - zasady naboru i deklaracje uczestnictwa

     Zakres i zasady naboru do Projektu 2019

Zarząd Stowarzyszenia „Nasza Przyszłość – Tarnawa” informuje, że nabór do Projektu: „Aktywność dla każdego - pływanie i aqua-aerobic, siatkówka, fitness-aerobic czy nordic walking - wybierz sam – edycja 2019.” rozpoczyna się z dniem ogłoszenia tj. 20 marca i trwać będzie do dnia 10 kwietnia  włącznie. Obszarem naboru do Projektu jest teren Gminy Zagórz. Ogłoszenie list naboru do poszczególnych zadań projektowych nastąpi najpóźniej 12 kwietnia 2019r. i podanie zostanie do wiadomości na stronach: www.parafia-tarnawa.pl i www.zagorz.pl oraz na tablicach ogłoszeń Przedszkola Niepublicznego w Tarnawie Dolnej oraz Filii Przedszkola w Zagórzu ul. Słowicza 7.

      W ramach Projektu „Aktywność dla każdego - pływanie i aqua-aerobic, siatkówka, fitness-aerobic czy nordic walking - wybierz sam– edycja 2019.”, przewidziano 4 zadania jednostkowe:

 1) Pływanie + aqua-aerobic - Basen "Aquarius" w Lesku, ul Bieszczadzka 7. Okres realizacji od 01.04.2019r. do 31.12.2019r. - 4-ry turnusy 30 osobowe(2 grupy 15 osobowe), turnus liczy 10 - 1,5-ra godzinnych (2x45 min.) zajęć, częstotliwość 2-3 raz w tygodniu, wstępne terminy poniedziałki  i środy w godzinach 17.30-19.00 oraz soboty w godzinach 8.30-10.00. Razem 120 uczestników zajęć. Nie ogranicza się naboru wiekowo, preferowani będą rodzice z małymi dziećmi 1-6 lat oraz osoby starsze 50+, w następnej kolejności pozostałe osoby wg kolejności zgłoszeń. WARUNEK DODATKOWY: w przypadku większej ilości chętnych niż liczba miejsc pierwszeństwo będą miały te osoby, które po raz pierwszy zdeklarowały uczestnictwo w projekcie, w drugiej kolejności te które raz korzystały, a następnie te które korzystały do tej pory dwukrotnie a potem trzykrotnie. Kurs obejmować będzie naukę pływania i doskonalenie umiejętności już nabytych dla dzieci i chętnych osób dorosłych oraz zajęcia z aqua-aerobicu(aerobic w wodzie) dla osób dorosłych. Zajęcia realizowane będą wg autorskich programów. Organizator zabezpiecza dowóz na Basen i z powrotem na trasie: Tarnawa Górna – Tarnawa Dolna – Zagórz - Lesko.

 2) Siatkówka - Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej, Tarnawa Dolna 28. Okres realizacji od 01.04.2019r. do 31.12.2019r. - jeden kurs dla 20 osób, kurs liczy 30 2-u godzinnych zajęć (120min.), częstotliwość 1 raz w tygodniu, termin czwartki lub piątki w godzinach 20.00-22.00. Razem 20 uczestników zajęć. Ogranicza się nabór wiekowo: młodzież ponadgimnazjalna i starsi - zarówno kobiety jak i mężczyźni, preferowane będą osoby starsze 50+, w następnej kolejności pozostałe osoby nie młodsze niż 15 lat. Kurs obejmować będzie naukę i doskonalenie gry  w siatkówkę, gry kontrolne i sparingi oraz udział drużyny utworzonej w ramach kursu w Turniejach siatkarskich z okazji 3-go Maja i 11 listopada w 2019r. Zajęcia realizowane będą wg autorskiego programu. Dojazd na zajęcia we własnym zakresie.

3) Fitness-Aerobic - Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej, Tarnawa Dolna 28. Okres realizacji od 01.04.2019r. do 31.12.2019r. – po jednym kursie dla jednej grupy wiekowych Grupa I - 20+ dla min. 20 osób(do 30 osób)  i Grupa II – 50+ dla min. 10 osób (do 20 osób). Kurs dla każdej grupy liczy 30 1-no godzinnych zajęć(po 60 min.), częstotliwość 1 lub 2 razy w tygodniu, Grupa I – termin poniedziałek w godz. 20.00 – 21.00, a Grupa II - termin wtorki w godz. 19.00 do 20.00. Maksymalnie przyjmiemy łącznie 50(30 + 20) uczestników zajęć. Ogranicza się nabór wiekowo: w pierwszej kolejności przyjmowane będą osoby 30 letnie i starsze a następnie w miarę wolnych miejsc osoby młodsze. Kurs obejmować będzie naukę podstawowych kroków i ćwiczenia fitnessu w tym elementy Zumby i aerobiku oraz zajęcia specjalistyczne i sprawnościowe. Zajęcia realizowane będą wg autorskiego Programu. Dojazd na zajęcia we własnym zakresie.

4) Nordic walking – szatnia przy hali sportowej Szkoły Podstawowej w Tarnawie Dolnej, Tarnawa Dolna 28, 38-516 Tarnawa Dolna, otoczenie szkoły: boisko zewnętrzne i bieżnia oraz ścieżki spacerowe i drogi polne okolic miejscowości Tarnawa Dolna i Tarnawa Górna. Okres realizacji od 01.04.2019r. do 31.12.2019r. Zajęcia dla jednej grupy liczącej min 10 osób (do 20 osób). Razem 10-20 uczestników zajęć. Zajęcia pod okiem instruktora odbywać się będą po 1godz. tygodniowo w czwartki w godzinach 18.00-19.00 razem: 30 zajęć dla grupy. Dojazd na zajęcia we własnym zakresie.

       Wszystkie zajęcia są nieodpłatne. Zastrzega się jedynie ewentualne pokrycie różnicy cen biletów wstępu na basen i dojazdu(uczestnicy nauki pływania) oraz częściowe pokrycie kosztów zakupu akcesoriów fitness, nordic walking, kosztów organizacyjnych i obsługi Projektu nie przewidzianych  w Projekcie.

Aby wziąć udział w naborze należy:

  1. Zapoznać się z regulaminami naboru do poszczególnych zajęć jednostkowych - załączniki do niniejszego ogłoszenia – Załącznik nr 1 – Pływanie + aqua-aerobic, Załącznik nr 2 – Siatkówka, Załącznik nr 3 – Fitness-Aerobic i Załącznik nr 4 - Nordic walking.
  2.  Pobrać(z załączonych poniżej linków) – Deklarację uczestnictwa w Projekcie i ją wypełnić: Załącznik nr 5 - Deklarację uczestnictwa dla osób dorosłych, Załącznik nr 6 - Deklarację uczestnictwa dla osób niepełnoletnich.
  3. Deklaracje będzie można pobrać także w siedzibach Przedszkola Niepublicznego  w Tarnawie Dolnej oraz Filii Przedszkola w Zagórzu ul. Słowicza 7. Tutaj też będą dostępne do wglądu regulaminy naboru.
  4. Deklaracje uczestnictwa w Projekcie po wypełnieniu i podpisaniu trzeba bezwzględnie i jak najszybciej dostarczyć do Organizatora Projektu – wersje papierowe do w/w placówek lub przesłać skan dokumentu na adres e-mail: januszkrajnik@op.pl

Ogólne zasady naboru do Projektu:

  1. O przyjęciu na listy uczestników decydować będzie w I rzędzie spełnienie kryteriów określonych w regulaminie, a w II kolejności termin nadesłania lub dostarczenia deklaracji do organizatora.
  2. Każdy uczestnik może wypełnić deklaracje na maksymalnie 3 aktywności(dla każdej aktywności osobna deklaracja) wskazując jednocześnie kolejność naboru – tj. z Nr 1 (zaznaczyć w prawym górnym rogu deklaracji) – tą aktywność na której mu najbardziej zależy itd.

a)   Tym samym osoba ta przy naborze brana będzie pod uwagę w I-szej aktywności, jeżeli nie wejdzie na listę to rozpatrywana będzie w II-ej aktywności, a następnie w III-ej.

b)   Może jednak zakwalifikować się do 1-ej aktywności i w miarę wolnych miejsc do 2-ej aktywności, a nawet do 3-ciej przy braku chętnych osób w tejże aktywności.

c)   Taki sposób naboru daje szansę jak największej liczbie uczestników i nie blokuje miejsc                          w poszczególnych aktywnościach.

  1. Kwalifikacji uczestników dokona powołana przez Zarząd Stowarzyszenia Komisja Kwalifikacyjna w terminie najpóźniej do 12.04.2019r.
  2. Ogłoszenie wyników naboru nastąpi w tym samym dniu po zakończeniu pracy Komisji.

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do udziału w Projekcie mieszkańców Gminy Zagórz.

 A) Za koordynację całego programu odpowiada P. Janusz Krajnik tel. 692 695 648.

 B) Za koordynację poszczególnych zadań: Pływanie, Siatkówka i Nordic walking  P. Adam Malec tel. 604 252 793 oraz Aqua-aerobic i Fitness-Aerobic P. Elżbieta Stodolak tel. 695 364 466.

Wykaz załączników do ogłoszenia:

1. Załącznik Nr1 - Pływanie

2. Załącznik Nr2 - Siatkówka

3. Załącznik Nr 3 - Aerobik

4. Załącznik Nr 4 - Nordic walking

5. Załacznik Nr 5 - Deklaracja uczestnictwa dla osób dorosłych

6. Załąćznik Nr 6 - Deklaracja uczestnictwa dla osób niepełnoletnich

Projekt dofinansowano z dotacji budżetowej 2019r. Ministerstwa Sportu i Turystyki w  zakresie Programu Sport dla Wszystkich realizowanego w ramach zadania „Sport dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Upowszechnianie sportu                         w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych”.

     Projekt dofinansowano z dotacji budżetowej 2019r. w ramach Programu współpracy Gminy Zagórz z organizacjami pozarządowymi przeznaczonej na wsparcie działań promujących zdrowy styl życia.

                                                                                         Z poważaniem Koordynator Projektu:

                                                                                                                          Janusz Krajnik